Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Keski-Suomen Lämpö Oy
Y-tunnus: 2676275-9

Osoite: Nuutinkatu 31 A 23, 40270 Jyväskylä
Puhelin: 050 336 6123

Rekisteristä vastaava henkilö:
Nimi: Mikko Ruuska
Osoite: Nuutinkatu 31 A 23, 40270 Jyväskylä
Sähköposti: info@keskisuomenlampo.fi

2. Rekisterin nimi

Keski-Suomen Lämpö Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakkuuden ja muun suhteen hoitaminen,
 • Sähköinen suoramarkkinointi, etämyynti tai muu suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti,
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen,
 • Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen, sekä
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa Keski-Suomen Lämpö Oy:n kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi,
 • Osoite,
 • Puhelinnumero,
 • Sähköposti-osoite,
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot,
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot,
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot puhelimitse, internetin kautta sähköisillä yhteydenottolomakkeilla ja sähköpostilla, sekä muut vastaavat tavat. Henkilötietoja tarkistetaan tarvittaessa henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

6. Tietojen poistaminen rekisteristä

Tietoja voidaan tarkastella, poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan info@keskisuomenlampo.fi sähköpostiosoitteeseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille,
 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai meidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii,
 • Tytär- ja osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille, tai sivuston uudelle omistajalle tai osaomistajalle tai harjoittajalle ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan tai –järjestelyn yhteydessä.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Keski-Suomen Lämpö Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Manuaalinen aineisto: Rekisteritietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten kumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla asiaan kuuluvilla teknisillä keinoilla.